Välj område

Jämför service och tjänster i Skövde

Med hjälp av jämförelsetjänsten kan du som invånare jämföra olika delar av serviceutbudet i kommunen. Med en enkel sökning kan du få fram fakta och omdömen om förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och äldreomsorg. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar. Statistiken speglar ett visst mättillfälle och ger därför en begränsad bild av verksamheten och dess kvalitet, då den är i ständig förändring. Klicka nedan på den verksamhet som du vill jämföra. TIPS! För att få mer information om ett enskilt mått kan du peka med muspekaren på det utan att klicka.

Barn och utbildning

Vård och omsorg

Powered by