Välj område

Jämför service och tjänster i Skövde

Med hjälp av jämförelsetjänsten kan du som invånare jämföra olika delar av serviceutbudet i kommunen. Med en enkel sökning kan du få fram fakta och omdömen om förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och äldreomsorg. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar. Statistiken speglar ett visst mättillfälle och ger därför en begränsad bild av verksamheten och dess kvalitet, då den är i ständig förändring. Klicka nedan på den verksamhet som du vill jämföra.

Barn och utbildning

Vård och omsorg

Powered by