Välj område Välj enheter

Jämför gymnasieskolor

Välj de skolor du vill jämföra genom att klicka på Välj vid respektive skola. Gå sedan vidare genom att klicka Jämför valda. Du kan både filtrera och sortera på de olika resultatmätningarna, tex. på skolor utifrån driftsform (kommunal/fristående). Noteras ska att det inte finns behörighetskrav för yrkeslärare, vilket kan påverka skolornas statistik för andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning. TIPS! För att få mer information om ett enskilt mått kan du peka med muspekaren på det utan att klicka. Statistiken speglar ett visst mättillfälle och kan dock endast ge en begränsad bild av verksamheten och dess kvalitet, då den är i ständig förändring.

Välj sökkriterier

Driftsform

Välj 1 till 3 enheter

Kavelbrovägen 2C, 541 36 Skövde
Fredsgatan 4, 541 83 Skövde
Norregårdsvägen 17, 541 34 Skövde
Kylarvägen 1, 549 37 Skövde
Sparresäterskolan, 541 97 Lerdala
Timmervägen 13, 549 64 Skövde
Kylarvägen 2D, 549 37 Skövde
John G Grönvalls plats 8, 541 36 Skövde
Powered by