Välj område Välj enheter

Jämför grundskolor åk 7-9

Välj de skolor du vill jämföra genom att klicka på Välj. Gå sedan vidare genom att klicka Jämför valda. Du kan både filtrera och sortera på de olika måtten. TIPS! För att få mer information om ett enskilt mått kan du peka med muspekaren på det utan att klicka. Statistiken speglar ett visst mättillfälle och kan endast ge en begränsad bild av verksamheten och dess kvalitet, då den är i ständig förändring.

Välj sökkriterier

Driftsform

Modersmålsundervisning

Välj 1 till 3 enheter

Östergatan 28, 541 36 Skövde
Staketgatan 10, 541 30 Skövde
Hammargatan 1, 541 45 Skövde
Hästskovägen 4, 541 70 Skövde
Parkgatan 2, 541 52 Skövde
Powered by