Välj område Välj enheter

Jämför hemtjänsten

Markera de utförare du vill jämföra genom att klicka på ”Välj” vid respektive utförare. Klicka sedan på ”Jämför valda” till höger på sidan. I Skövde kommun har vi kundvalssystem vilket innebär att du kan välja mellan olika utförare. Du kan välja mellan Skövde kommuns hemtjänst (räknas som en utförare) och de privata utförare som kommunen godkänt. För mer information kontakta kontaktcenter 0500-498000. Om det är för få som svarat eller uppgift saknas visas Värde saknas.

Välj sökkriterier

Driftsform

Utför

Välj 1 till 3 enheter

Powered by