Välj område

Hitta och jämför service

Här kan du hitta och jämföra utförare av välfärdstjänster i Täby, både kommunala och fristående. Uppgifterna baseras på information från utförarna, officiell statistik och kundundersökningar. Du kan välja den utförare som passar dig bäst inom de områden där det finns valfrihet.

Barn och utbildning

Barn och utbildning

Äldreomsorg

Äldreomsorg

Omsorg om dig som har funktionsnedsättning

Omsorg om dig som har funktionsnedsättning

Familj och relation

Familj och relation

Kultur

Kultur
Powered by Stratsys 1999-2017