Välj område Välj enheter

Hitta och jämför familjedaghem

Familjedaghem finns för barn från 1 till 9 år. Barngruppen består av 6-8 barn och verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarens hem. Du kan göra urval genom att filtrera eller sortera på ett eller flera urvalsvärden. När du använder kartfunktionen kan du skriva in din bostadsadress och se vilka familjedaghem som ligger närmast. Ytterligare information, till exempel hela resultatet från föräldraenkäter finns att ta del av på Täbys hemsida; https://www.taby.se/forskola-och-skola/forskola-och-familjedaghem/kvalitet-och-jamforelser/ OBS! Tillfällig begränsning i vilka utförare inom förskola och skola som visas, gällande från 2020-09-01. Statistikmyndigheten SCB har beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Frågan har behandlats av en kammarrätt och domen har därefter vunnit laga kraft. Detta påverkar både Skolverkets möjlighet att publicera jämförelsestatistik och Täby kommuns tillgång till den officiella statistiken. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på lagändring för att lösa den uppkomna situationen. Till dess är rättsläget osäkert, varav Täby kommun beslutat att släcka ner delar av data som publiceras om enskilda förskolor och skolor. Det innebär att jämförwebben inte visar ett fullständigt utbud av de förskolor och skolor som finns i kommunen. De fristående skolorna kan själva häva sin sekretess och meddela Täby kommun att man fortsatt vill vara synlig på jämförsidan och kommer då finnas med.

Välj sökkriterier

Geografiskt Område

Driftsform

Välj 1 till 3 enheter

Spanngränd 9, 187 67 Täby
Telefon: 732 64 26, 070-265 63 72
E-post: bergman.maggan@gmail.com
Vihemsvägen 10, 183 60 Täby
Telefon: 732 73 74, 070-575 05 67
E-post: lingan@live.se
Powered by