Välj område Välj enheter

Hitta och jämför familjedaghem

Familjedaghem finns för barn från 1 till 9 år. Barngruppen består av 6-8 barn och verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarens hem. Du kan göra urval genom att filtrera eller sortera på ett eller flera urvalsvärden. När du använder kartfunktionen kan du skriva in din bostadsadress och se vilka familjedaghem som ligger närmast. Ytterligare information, till exempel hela resultatet från föräldraenkäter finns att ta del av på Täbys hemsida; https://www.taby.se/forskola-och-skola/forskola-och-familjedaghem/kvalitet-och-jamforelser/

Välj sökkriterier

Geografiskt Område

Driftsform

Välj 1 till 3 enheter

Götavägen 25, 187 63 Täby
Telefon: 756 14 74, 070-494 65 77
E-post: blastugan@telia.com
Spanngränd 9, 187 67 Täby
Telefon: 732 64 26, 070-265 63 72
E-post: bergman.maggan@gmail.com
Vihemsvägen 10, 183 60 Täby
Telefon: 732 73 74, 070-575 05 67
E-post: lingan@live.se
Powered by