Välj område Välj enheter

Jämför dagverksamhet

Dagverksamhet kan erbjudas dig som har behov av social samvaro. Det finns även dagverksamhet för personer med nedsatt minnesfunktion. Syftet med dagverksamhet är att erbjuda samvaro, stimulans och ibland även avlösning av anhöriga. Genom att klicka på de dagverksamheter du är intresserad av, kan du jämföra resultat mellan valda dagverksamheter. Du kan välja att visa resultat för maximalt tio dagverksamheter åt gången. Vill du ta bort vald dagverksamhet använder du krysset. För att se resultatet av ditt val, klicka på knappen Jämför valda. För mer information och kontakt: https://www.taby.se/omsorg-och-stod/aldre/dagverksamhet/

Välj sökkriterier

Målgrupp Dagverksamhet

Driftsform

Välj 1 till 3 enheter

Näsby Allé 54, 18354 Täby
Telefon: 08-473 55 97
E-post: annika.gunnestad@vardstyrkan.se
Gribbylundsvägen 9, 187 62 Täby
Telefon: 08-128 211 00
E-post: info@vardstyrkan.se
Powered by