Välj område Välj enheter

Gymnasieskola

Alla elever som bor i någon av kommunerna inom Stockholms län kan fritt ansöka till alla gymnasieprogram på alla gymnasieskolor som finns i länet. Dessa finns på https://www.gyantagningen.se Där finns all information samlad om exempelvis vilka utbildningar som finns, hur man ansöker samt när och vart ansökan ska skickas. Ytterligare information om exempelvis olika gymnasieskolors betygsresultat och personaltäthet finns på https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik Information om skolval finns även hos Skolverket: https://utbildningsguiden.skolverket.se/

Välj 1 till 3 enheter

Powered by