Välj område

Hitta och jämför service

Här kan du hitta och jämföra förskolor, grundskolor, särskilda boende och annan kommunal service utifrån olika kriterier. Du kan till exempel läsa vilka förskolor som finns och var de ligger på en karta eller jämföra våra olika verksamheter.

Barn och utbildning

Stöd och omsorg för familj, barn och unga

Äldreomsorg

Omsorg om dig som har funktionsnedsättning

Kultur

Powered by