Välj område Välj enheter

Jämför förskolor

Nedan hittar du samtliga förskolor i Österåkers kommun. Du kan välja att se dem listade eller på kartan. Du kan göra urval genom att filtrera eller sortera på ett eller flera urvalsvärden. Resultat från enkäten "Med målen i sikte" (MMIS) redovisas som index. Övriga nyckeltal som antal elever, behöriga lärare m.m. är hämtade från kolada.se. Ytterligare information om enkäten finns på österåker.se

Välj sökkriterier

Regi

Geografiskt område

Välj 1 till 3 enheter

Runöbacken 80, 184 41 Åkersberga
Telefon: 08-540 866 03
E-post: info@amorinen.se
Generalsvägen 3A, 184 51 Åkersberga
Telefon:  08-540 670 04
E-post: rektor@osterakersmontessori.se
Manfred Bondes väg 3, 184 62 Åkersberga
Telefon: 08-540 816 51
E-post: lena.langforseth@osteraker.se
Svarthättevägen 21, 184 61 Åkersberga
Telefon: 08-540 661 41
E-post: bjorkdungen.forskola@gmail.com
Båtstorpsvägen 20, 184 86 Åkersberga
Telefon:  08-540 815 14
E-post: anna.zaar@osteraker.se
Björkängsvägen 4-6, 184 92 Åkersberga
Telefon: 070-615 10 23
E-post: daniel.karlsson@cedergrenska.se
Företagsallen 12, 18492 Åkersberga
Telefon: 070-491 59 48
E-post: Maria.svanback@fredsborgforskola.se
Skolvägen 26, 184 86 Åkersberga
Telefon: 08-540 819 81
E-post: emma.hammenstig@osteraker.se
Gröndalsslingan 5, 184 63 Åkersberga
Telefon: 0708-255 977
E-post: naturligtvis@forskolan-naturligtvis.se
Rydnäsvägen 2, 184 63 Åkersberga
Telefon: 08-540 644 73
E-post: info@ekorren.com
Kantarellvägen 124, 184 86 Åkersberga
Telefon: 08-540 818 95
E-post: anna.zaar@osteraker.se
Bergavägen 16, 184 30 Åkersberga
Telefon: 072-577 45 45
E-post: forskolechef@klippansforskola.se
Ebjörnsväg 7, 184 30 Åkersberga
Telefon: 08-540 874 00
E-post: forskolan@kkryss.se
Åkersbergavägen 2, 184 30 Åkersberga
Telefon: 08-540 874 00
E-post: forskolan@kkryss.se
Skåvsjöholmsvägen 17,, 18494 Åkersberga
Telefon: 08-540 874 00
E-post: forskolan@kkryss.se
Mellansjövägen 60 C, 184 86 Åkersberga
Telefon: 0729 82 98 21
E-post: caroline.bjork@osteraker.se
Luffarbacken 13, 184 86 Åkersberga
Telefon: 08-540 819 88
E-post: mia.kuylenstierna@osteraker.se
Norrgårdsvägen 8, 184 86 Åkersberga
Telefon: 08-540 813 86
E-post: mia.kuylenstierna@osteraker.se
Västra Banvägen 10, 184 50 Åkersberga
Telefon: 08-540 636 89
E-post: rektor@osterakersmontessori.se
Generalsvägen 3B, 184 51 Österskär
Telefon: 08-540 861 66
E-post: rektor@osterakersmontessori.se
Skolvägen 26, 184 86 Åkersberga
Telefon: 08-540 819 81
E-post: emma.hammerstig@osteraker.se
Rialavägen 4, 184 91 Åkersberga
Telefon: 08-540 811 94
E-post: habiba.sharipova@osteraker.se
Ådalsvägen 1, 184 94 Åkersberga
Telefon: 070-368 43 11
E-post: info@rydbofriskola.se
Sjökarbyvägen 20, 184 34 Åkersberga
Telefon: 08-540 818 95
E-post: anna.zaar@osteraker.se
Von Essens väg 9, 184 94 Åkersberga
Telefon: 08-540 814 23
E-post: lisa.bergman@osteraker.se
Skärgårdsstadsvägen 11, 184 70 Åkersberga
Telefon: 073-966 87 66
E-post: pia.slotte@tpforskolor.se
Översättravägen 2, 184 70 Åkersberga
Telefon: 08-540 813 83
E-post: emma.hammenstig@osteraker.se
Smedby skolväg 42, 184 86 Åkersberga
Telefon: 08-540 813 86
E-post: helen.engberg@osteraker.se
Generalsvägen 5, 184 52 Österskär
Telefon: 073-966 87 66
E-post: pia.slotte@tpforskolor.se
Säbygårdsväg 2, 184 86 Åkersberga
Telefon:  08-540 815 14
E-post: helen.engberg@osteraker.se
Söravägen 36, 184 86 Åkersberga
Telefon: 08-540 819 81
E-post: emma.hammerstig@osteraker.se
Tallsättravägen 2, 184 61 Åkersberga
Telefon: 08-540 813 83
E-post: lena.lang.forseth@osteraker.se
Ardennervägen 58, 18494 Åkersberga
Telefon: 070-445 54 25
E-post: helen.stahl@tellusbarn.se
Åkerhielms väg 2, 18462 Åkersberga
Telefon: 070-445 54 25
E-post: helen.stahl@tellusbarn.se
Täljöviksvägen 7-9, 184 92 Åkersberga
Telefon: 070-445 54 25
E-post: helen.stahl@tellusbarn.se
Borgvägen 34, 184 51 Åkersberga
Telefon:  08-540 819 88
E-post: mia.kuylenstierna@osteraker.se
Norra Åsvägen 28, 184 52 Österskär
Telefon: 070-868 85 21
E-post: personalen@tarnan.nu
Visthusvägen 3, 184 44 Åkersberga
Telefon: 0735-15 68 10
E-post: info@vildvittran.se
Manfred Bondes väg 78,  184 62 Åkersberga
Telefon: 08-540 816 51
E-post: lena.lang.forseth@osteraker.se
Powered by