Välj område Välj enheter

Jämför grundskolor

Här kan ni se alla grundskolor i Österåkers kommun. Du kan välja att se dem listade eller på kartan. Du kan göra urval genom att filtrera eller sortera på ett eller flera urvalsvärden. Resultat från enkäten "Med målen i sikte" (MMIS) redovisas som index. Övriga nyckeltal som antal elever, behöriga lärare m.m. är hämtade från kolada.se.

Välj sökkriterier

Regi

Årskurser

Grundsärskola

Fritidshem

Geografiskt område

Välj 1 till 3 enheter

Svampvägen 4, 184 38 Åkersberga
Telefon: 0709-310 320
E-post: johanna.allard@akersfriskola.se
Björkängsvägen 2, 184 44 Åkersberga
Telefon: 070-091 20 43
E-post: hanna.rosen@fredsborgskolan.se
Luffarbacken 3, 18437 Åkersberga
Telefon: 070-788 97 75
E-post: Gustaf.froby@helleborusskolan.se
Mellansjövägen 60A, 18495 Ljusterö
Telefon: 08-540 811 94
E-post: jeanette.perselius@osteraker.se
Manfred Bondes väg 5, 184 62 Åkersberga
Telefon: 08-540 818 34
E-post: sara.jager@osteraker.se
Åkerhielms väg 2, 18464 Åkersberga
E-post: lisa.melberg@tellusgruppen.se
Rialavägen 4, 18491 Åkersberga
Telefon: 08-540 811 94
E-post: jeanette.perselius@osteraker.se
Ådalsvägen 1, 184 94 Åkersberga
Telefon:  08-732 92 95
E-post: info@rydbofriskola.se
Von Essensväg 7-9, 184 94 Åkersberga
Telefon: 08- 540 814 23
E-post: lisa.bergman@osteraker.se
Hackstavägen 31, 184 32 Åkersberga
Telefon: 08-540 819 92
E-post: anna.lund@osteraker.se
Sjökarbyvägen 24,  184 86 Åkersberga
Telefon: 08-540 818 92
E-post: marie.engstrom@osteraker.se
Tre Gruvors väg 1, 184 70 Åkersberga
Telefon: 08-540 819 16
E-post: jenny.nyren@osteraker.se
Solskiftesvägen 8, 18433 Åkersberga
Telefon: 08-540 818 55
E-post: maria.dernell@osteraker.se
Luffarbacken 82, 184 39 Åkersberga
Telefon: 08-540 813 83
E-post: emma.hammenstig@osteraker.se
Sjöfågelvägen 1, 184 86 Åkersberga
Telefon: 08-540 819 44
E-post: yvonne.claesson@osteraker.se
Trevebovägen 122, 18432 Åkersberga
Telefon: 08- 540 817 50
E-post: sara.moxness@osteraker.se
Tunavägen 8, 184 51 Österskär
Telefon:  08-540 818 64
E-post: maria.arnvaller@osteraker.se
Powered by