Välj område Välj enheter

Jämför grundskolor

Nedan hittar du samtliga grundskolor i Värmdö kommun. Listan är sorterad alfabetiskt. Du kan jämföra maximalt tio 10 skolor åt gången. Välj de skolor du vill jämföra och gå sedan vidare genom att klicka Jämför valda. Till höger kan du söka fram skolor som ligger i ett visst geografiskt område. Du kan också välja att visa skolor med vissa årskurser eller med en viss driftsform.

Välj sökkriterier

Geografiskt område

Driftsform

Årskurs

Välj 1 till 3 enheter

Toivovägen 8, 134 32 Gustavsberg
Telefon: 08-570 320 70
E-post: a.edin@antistilla.se
Brunn centrum, 13407 Ingarö
Telefon: 08- 570 486 50
E-post: brunnsskola@varmdo.se
Sollenkrokavägen 41, 13973 Djurhamn
Telefon: 08 - 57048600
E-post: varmdoskargardsskola@varmdo.se
Höjdhagsvägen , 13431 Gustavsberg
Telefon: 08-57048991
E-post: ekedal@varmdo.se
Ulrikavägen 4-6, 134 62 Ingarö
E-post: monica.hjerpe@varmdo.se
Viks Skolväg 13, 139 35 Värmdö
Telefon: 08-57017701
E-post: exp@grantomta.se
Motionsvägen 4, 13922 VÄRMDÖ
Telefon: 0857460900
E-post: hemmestaskolan@varmdo.se
Motionsvägen 9, 13932 VÄRMDÖ
Telefon: 08-57048774
E-post: sarskolan@varmdo.se
Oxövägen 2 A-F, 13950 VÄRMDÖ
Telefon: 08-570 48680
E-post: kyrkskolan@varmdo.se
Lämshagavägen 5-15, 134 61 Ingarö
Telefon: Växel: 08-586 313 00
E-post: expedition@lemshaga.se
Meitens väg 6, 134 35 Gustavsberg
Telefon: 08-57048963
E-post: munkmora@varmdo.se
Kyrkogårdsvägen 4, 13443 Gustavsberg
Telefon: 08-570 333 81
E-post: tove.ryman@skolanlar.nu
Viks skolväg 10, 139 35 Värmdö
Telefon: 08-574 607 60
E-post: viksskola@varmdo.se
Ösby skolväg 4, 13443 Gustavsberg
Telefon: 08- 57048800
E-post: osbyskolan@varmdo.se
Powered by