Välj område Välj enheter

Jämför särskilt boende, äldre

Detta är en sök- och jämförelsetjänst för särskilt boende för äldre i syfte att kunna jämföra olika boenden i kommunen. I Varbergs kommun finns möjligheten för dig som beviljats bistånd till särskilt boende och väntar hemma att kunna välja var du vill bo. Om du befinner dig på en korttidsplats i väntan på särskilt boende, har du inte möjlighet att välja. Det finns valbara boenden i hela kommunen, och du kan bestämma dig för om du vill bo på ett boende som drivs av kommunen eller av en privat utförare. Det finns boende för personer med demenssjukdom och personer med somatisk funktionsnedsättning. I ditt biståndsbeslut kan du se vilken inriktning är aktuell för dig. Du kan inte lämna in ditt val i denna jämförelsetjänst utan ditt val skickar du till din omsorgshandläggare på en särskild blankett. Så här går du till väga för att jämföra olika särskilda boenden: Klicka på Välj för de särskilda boenden, äldre du vill jämföra (max 10 åt gången). Gå sedan vidare genom att klicka Jämför valda. Om resultat saknas beror det på att det har varit för få svarande i undersökningen. Under rubriken Filtrera nedan kan du söka fram leverantör utifrån till exempel geografiskt område eller driftsform. Klicka på Visa på kartan för att se var boendet är placerat.

Välj sökkriterier

Geografiskt område

Utförarens namn

Inriktning

Driftsform

Välj 1 till 3 enheter

Brearedsvägen 6, 432 38 Varberg
Telefon: 073-327 16 20
E-post: gordana.rajkovic@vardaga.se
Brearedsvägen 90, 432 56 Varberg
Telefon: 072-143 26 97
E-post: amra.mecavica@attendo.se
Bäckvägen 1, Sannavägen 11 A-C, 432 78 Tvååker
Telefon: 010-130 44 16
E-post: varberg.teamledare@norlandia.com
Kalkstensgatan 16 A-H, 432 38 Varberg
Telefon: 073-327 16 20
E-post: gordana.rajkovic@vardaga.se
Karl Nordströms väg 1 och 15, 432 53 Varberg
Telefon: 010-130 44 15
E-post: varberg.verksamhetschef@norlandia.com
Karl Nordströms väg 9 A-B, 432 53 Varberg
Telefon: 010-130 44 15
E-post: carin.axklev@norlandia.com
Krista Emmas väg 2, Per Månseväg 13, 15 A-C, 43262 Väröbacka
Telefon: 0709-49 43 56
E-post: cecilia.bjornram@varberg.se
Lindbergsvägen 138 A-E, 432 92 Varberg
Telefon: 070-636 49 28
E-post: robert.thornander@varberg.se
Morängatan 34-36, 432 38 Varberg
Telefon: 073-327 16 20
E-post: gordana.rajkovic@vardaga.se
Per Lars väg 14 A-C, J, 432 95 Rolfstorp
Telefon: 073-851 74 21
E-post: louise.nilsson.mejer@varberg.se
Sandalsvägen 1 A-B, Viskastigen 19 och Strängvägen 2 P-R, V, 432 67 Veddige
Telefon: 073-854 62 84
E-post: joselino.delgado-morales@varberg.se
Skolvägen 2 A, 519 92 Kungsäter
Telefon: 0707-93 19 84
E-post: ljaura.turkaj@varberg.se
Skolvägen 2 B-C, Skolvägen 26, 519 92 Kungsäter
Telefon: 0707-93 19 84
E-post: ljaura.turkaj@varberg.se
Träslövsvägen 23 A-D, 432 43 Varberg
Telefon: 073-202 78 04
E-post: susanne.eriksson.korjonen@varberg.se
Träslövsvägen 23 E-K, 432 43 Varberg
Telefon: 073-851 74 21
E-post: camilla.sjogren1@varberg.se
Träslövsvägen 27, 432 43 Varberg
Telefon: 0340-887 33
E-post: kristina.ekstrand@varberg.se
Vallinsvägen 37 A-D, F, 43237 Varberg
Telefon: 072-982 81 84
E-post: pia.lindskog@varberg.se
Vallinsvägen 37 E, 43237 Varberg
Telefon: 072-983 66 08
E-post: maria.alexandersson@varberg.se
Västra Ringvägen 11 A-B, 432 67 Veddige
Telefon: 072-203 99 57
E-post: vidhoge.enhetschef@norlandia.com
Powered by