Välj område Välj enheter

Jämför hemtjänst

När du har fått beviljat hemtjänst är det dags att välja vem som ska hjälpa dig i hemmet. Kommunen har kundval inom hemtjänsten vilket betyder att utöver kommunens egna hemtjänstgrupper har ett flertal privata företag godkänts till att utföra hemtjänst. Du bestämmer själv om du vill välja kommunen (Varbergs omsorg) eller ett av alla hemtjänstföretag. De olika hemtjänstområdena kan du se om du klickar på Karta över områden under respektive utförare. Ibland finns informationen att någon utförare inte kan anlitas för tillfället. Detta kan t. ex. bero på att de har full beläggning. Klicka på Välj för de hemtjänstleverantörer du vill jämföra (max 10 åt gången). Gå sedan vidare genom att klicka Jämför valda. Om resultat saknas beror det på att det har varit för få svarande i undersökningen eller att företaget har startat efter senaste undersökning. Under rubriken Filtrera nedan kan du söka fram leverantör utifrån till exempel geografiskt område eller driftsform.

Välj sökkriterier

Geografiskt område (klicka på länken Karta över områden ovan för att se våra olika hemtjänstområden)

Driftsform

Välj 1 till 3 enheter

Föreningsgatan 72, 432 35 Varberg
Telefon: 0340-891 11
E-post: info@blommanshemtjanst.se
Rosenfredsgatan 1, 432 44 Varberg
Telefon: 073-914 46 11
E-post: info@cityomsorgen.se
Föreningsgatan 93, 432 36 Varberg
Telefon: 070-850 00 45
E-post: info@ellavarberg.se
Åkerövägen 3, 432 46 Varberg
Telefon: 070-979 08 46
E-post: getservice15@hotmail.com
Bandholtzgatan 44, 432 52 Varberg
Telefon: 0340-140 30
E-post: info@carecenter.nu
Järngatan 2 , 432 32 Varberg
Telefon: 0340-170 70
E-post: feime@hemma-trygg.se
Västra Vallgatan 13, 432 45 Varberg
Telefon: 072-233 21 11
E-post: info@hemboivarberg.se
Västra Vallgatan 14, 432 41 Varberg
Telefon: 0340-88 000
E-post: Varbergdirekt@varberg.se
Powered by