Välj område Välj enheter

Jämför bostad med särskild service för vuxna

I Lidingö stad har vi valfrihet inom bostad med särskild service för vuxna. Det betyder att du kan välja mellan kommunalt eller privat boende. Här kan du jämföra de leverantörer som staden har slutit avtal med. Markera max tio utförare åt gången. Klicka på knappen Jämför valda för att se resultatet

Välj sökkriterier

Driftsform

Välj 1 till 3 enheter

Västlundavägen 2, 186 92 Vallentuna
Telefon: 08-714 62 75
E-post: eva.sahlberg@erstadiakoni.se
Lejonvägen 15, 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 47 01
E-post: britt-marie.wikstrom@lidingo.se
Lejonvägen 15, 18182 Lidingö
Telefon: 08-731 47 01
E-post: britt-marie.wikstrom@lidingo.se
Powered by