Välj område Välj enheter

Jämför daglig verksamhet

I Lidingö stad har vi valfrihet inom daglig verksamhet. Det betyder att du kan välja mellan kommunal eller privat dagllig verksamhet. Här kan du jämföra de leverantörer som staden har slutit avtal med. Markera max tio utförare åt gången. Klicka på knappen Jämför valda för att se resultatet.

Välj 1 till 3 enheter

Stjärnvägen 1, 181 50 Lidingö
Telefon: 08 731 35 07
E-post: ann-charlotte.engman@lidingo.se
Sankt Göransgatan 66, 112 33 Stockholm
Telefon: 070-9999861
E-post: aida@cedergruppen.se
Scheelegatan 24, 112 28 Stockholm
Telefon: 072 729 05 70
E-post: eva.eriksson@helalivetomsorg.se
Bosö hamnväg 12, 181 47 Lidingö
Telefon: 08 731 35 07
E-post: ann-charlotte.engman@lidingo.se
Döbelnsgatan 64, 11352 Stockholm
Telefon: 08 647 47 75
E-post: dobelnsgatan@misa.se
Region Stockholm DV, Box 1565, 171 29 Solna
Telefon: 070-766 20 02
E-post: eva.h.lundberg@nytida.se
Region Stockholm DV, Box 1565, 171 29 Solna
Telefon: 070-766 20 02
E-post: eva.h.lundberg@nytida.se
Eriksandbergsgatan 25 A , 16934 Solna
Telefon: 08- 541 75 205
E-post: lotta.persson@waxo.se
Lejonvägen 15, 181 82 Lidingö
Telefon: 08 731 35 07
E-post: ann-charlotte.engman@lidingo.se
Powered by