Välj område Välj enheter

Jämför hemtjänst

Om du på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom får svårt att klara dig själv har du rätt att ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Stöd- och hjälpinsatserna ska göra det möjligt för dig som önskar att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Välj de hemtjänstleverantörer du vill jämföra (max 10 åt gången) genom att klicka på Jämför. Gå sedan vidare genom att klicka Jämför valda. I dagsläget finns inga privata utförare av hemtjänst i Ale. Men du kan jämföra Ale hemtjänst med genomsnittet för riket i stort.

Välj sökkriterier

Geografiskt område

Driftsform

Välj 1 till 3 enheter

Powered by