Välj område

Jämför service

Här kan du jämföra förskolor, grundskolor, hemtjänstutförare och särskilda boenden utifrån olika kriterier. Du kan exempelvis se elevernas syn på skolan och hur många barn och pedagoger skolorna har. Du kan också se de omdömen som medborgarna gett särskilda boenden. Välj förskola, grundskola, hemtjänst eller särskilt boende i menyn nedan.

Barn och utbildning

Omsorg och hjälp

Övrigt

En hand låser upp en ytterdörr
Powered by