Välj område

Jämför service i Borås Stad

Här väljer du den verksamhet där du vill jämföra olika enheters service. Klicka på den verksamhet som du vill jämföra. Enheternas uppgifter hämtas från lokal och nationell statistik samt från brukarundersökningar.

Barn och utbildning

Äldreomsorg

Powered by