Välj område

Hitta och jämför service

Här kan du hitta och jämföra utförare i Sundbyberg stad, både kommunala och privata. Uppgifterna baseras på information från utförarna, officiell statistik och kundundersökningar. I dagsläget kan du hitta och jämföra utförare inom hemtjänst, äldreboenden, förskola, arbetsmarknadsinsatser, familjerådgivning samt sfi och vuxenutbildning.

Äldreomsorg

En äldre person och personal som vattnar i trädgårdsland.

Förskola

Två barn som ritar vid ett bord.

Vuxenutbildning

Två vuxna som studerar.

Familjerådgivning

Ett par med sitt barn som tittar på en läsplatta.

Korttidstillsyn

Två barn som leker utomhus.
Powered by