Välj område

Jämför service

Här kan du jämföra olika enheter och utförare inom vissa offentliga verksamheter på Gotland. Du får en enkel översikt av fakta, statistik och resultat från regionens egna undersökningar och nationella undersökningar.

Äldreomsorg

Musikunderhållning på särskilt boende.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Powered by