Välj område Välj enheter

Hitta boenden för barn och ungdomar

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan bo hos dina föräldrar kan du få bo i ett barn- och ungdomsboende. Här får du stöd och träning inför vuxenlivet. I barn- och ungdomsboende har du stöd av personal dygnet runt för omvårdnad och fritidsaktiviteter. Du måste ansöka om boende. Mer information hittar du på https://www.taby.se/omsorg-och-stod/funktionsnedsattning/boende/boende-for-barn-och-unga/

Välj 1 till 3 enheter

Powered by