Välj område Välj enheter

Jämför gymnasieskola

Gymnasieskolan är en frivillig skolform öppen för ungdomar som avslutat grundskolan eller motsvarande. Utbildningen måste påbörjas senast det kalenderhalvår eleven fyller 20 år. Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I Luleå finns en kommunal gymnasieskola, Luleå gymnasieskola, och två fristående: NTI-gymnasiet samt Praktiska gymnasiet. I oktober 2017 fanns 2 883 gymnasieelever i Luleå kommun. 87 % av dessa var inskrivna i den kommunala skolan. Motsvarande andel för riket var 73 %. En större andel elever i Luleå, jämfört med riket, går alltså i kommunal gymnasieskola. I Luleås gymnasieskolor (oavsett huvudman) har 79,4 % av lärarna pedagogisk högskoleexamen. Det är en större andel lärare än i riket (78,4 %). Antalet elever per lärare i Luleås gymnasieskolor var 12,6, att jämföra med rikssnittet med 11,7 elever per lärare. Lärartätheten i Luleås gymnasieskolor är därmed lägre än i riket. Samtliga uppgifter ovan avser läsåret 2017-18 och är hämtade ur Skolverkets databaser. Välj de gymnasieskolor du vill jämföra och klicka på ”Jämför valda”.

Välj sökkriterier

Högskoleförberedande program

Yrkesprogram

Driftform

Välj 1 till 3 enheter

Skeppsbrogatan 1, 97238 Luleå
Telefon: 0920-453000
Trädgårdsgatan 22, 97238 Luleå
Telefon: 0920-774 10
Powered by