Välj område Välj enheter

Jämför förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan, Lpfö 98 och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Förskolans verksamhet ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Den ska vara trygg, rolig och lärorik. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Skolverkets kommunblad visar att Luleå kommuns förskolor har 65 % högskoleutbildad personal, vilket är högre än rikssnittet som ligger på 42 %. Antalet inskrivna barn per personal (personaltäthet) är 4,9 vilket ligger strax under rikssnittet som är 5,1 barn per personal. Andelen inskrivna barn i enskild regi är 6 %. I riket är andelen inskrivna barn i enskild regi 20 %. Verksamhetsåret 2018/19 finns i Luleå 57 kommunala förskolor med mellan en och åtta avdelningar per förskola. I Luleå finns också åtta enskilda förskoleenheter med mellan en och fyra avdelningar. Totalt finns 3 560 barn i den kommunala förskolan och i den enskilda finns 265 barn, per den 2 februari 2018. I jämförelsetjänsten finns information om varje förskola, antal barn, samt information från enkät ställd till vårdnadshavare. Välj de förskolor du vill jämföra och klicka på ”Jämför valda”.

Välj sökkriterier

Driftform

Pedagogisk inriktning

Välj 1 till 3 enheter

Västbacken 14, 97593 LULEÅ
Ronningsvägen 19, 97593 LULEÅ
Baronvägen 301, 97594 LULEÅ
Benzeliusvägen 12, 97596 LULEÅ
Spränggatan 2, 97432 LULEÅ
Stengatan 139, 97252 LULEÅ
Framnäsgatan 4 , 97342 LULEÅ
Blidvägen 26, 97632 LULEÅ
Burströmsvägen 10, 97433 LULEÅ
Prositgränd 2, 95434 GAMMELSTAD
Bälingevägen 694, 97594 LULEÅ
Västra Malmgatan 8, 97241 LULEÅ
Långmyrvägen 2, 97455 LULEÅ
Tranmyrvägen 20, 97592 LULEÅ
Framnäsgatan 2, 97342 Luleå
Pernilsavägen 5, 97596 LULEÅ
Kanotvägen 4 A-C, 97332 LULEÅ
Upplagsvägen 18, 97254 LULEÅ
Kolkgatan 34, 97441 LULEÅ
Hemängsvägen 56, 95441 SÖDRA SUNDERBYN
Residensgatan 2 , 97236 LULEÅ
Hällbacksvägen 50, 97636 LULEÅ
Jägarstigen 20, 97439 LULEÅ
Lingonstigen 36 , 97332 LULEÅ
Universitetsvägen 10A, 97754 LULEÅ
Stengatan 15, 97252 LULEÅ
Sunderbyvägen 50 A, 954 42 Luleå
Klöverträskvägen 185, 97591 LULEÅ
Tunastigen 63, 97344 LULEÅ
Rävspåret 1 A, 97455 Luleå
Kvarntorpsvägen 1, 95595 NIEMISEL
Sandåkervägen 6 C, 95433 GAMMELSTAD
Bodöbacken 19, 97597 LULEÅ
Genvägen 21 A, 97436 LULEÅ
Gymnasievägen 2 C, 97331 LULEÅ
Ankarvägen 1 A, 97341 LULEÅ
Kläppvägen 45, 97595 LULEÅ
Höstvägen 7, 97633 LULEÅ
Höstvägen 1, 97631 LULEÅ
Månsgårdsvägen 8-10, 97597 LULEÅ
Målarvägen 19 , 95531 RÅNEÅ
Tallhedsvägen 5, 95532 RÅNEÅ
Läraregatan 12, 97432 LULEÅ
Midvinterstigen 6, 97451 LULEÅ
Sundsbacken 15, 97452 LULEÅ
Regementsvägen 1 A, 97443 LULEÅ
Stengatan 20, 97252 LULEÅ
Domarvägen 2, 95432 GAMMELSTAD
Lagaskiftesvägen 41, 95441 SÖDRA SUNDERBYN
Docentvägen 8, 97752 LULEÅ
Assistentvägen 1, 97752 LULEÅ
Östmarksgatan 8-10 , 97437 LULEÅ
Knalltorpsvägen 4 A, 97593 LULEÅ
Bowatersvägen 7B, 97251 LULEÅ
Forskarvägen 153 , 97753 LULEÅ
Stormvägen 1, 97634 LULEÅ
Öberget 52, 95596 VITÅ
Edeforsgatan 61, 97438 LULEÅ
Klapphällsstigen 170, 95531 RÅNEÅ
Kråkörvägen 4, 97455 LULEÅ
Powered by