Välj område Välj enheter

Jämför Servicebostäder

Servicebostad är en mellanform mellan självständigt boende och lägenhet i gruppbostad. Serviceboenden och servicebostäder består av ett antal lägenheter i vanliga bostadsområden. Lägenheterna ligger ofta samlade i samma hus eller i kringliggande hus inom området. Att flytta in i en servicebostad innebär att du efter ansökan och utredning, får ett beslut om ett boende och erbjuds en lägenhet när det finns en tillgänglig. Från gemensamhetslägenheten i servicebostaden utgår och finns yrkespersonal tillgängliga och som arbetar för att du ska kunna känna trygghet och meningsfullhet under dygnens alla timmar. Stödet vi ger, utformas tillsammans med dig och/eller anhörig, företrädare och vi tar hänsyn till dina vanor, mål, intressen, fritid, vad du klarar och vill göra själv, samt vad du behöver stöd med. När du flyttar in får du en egen stödperson, som du i första hand vänder dig till med önskemål och funderingar. Utifrån individuella behov finns det tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. I din lägenhet är husdjur tillåtet.

Välj 1 till 3 enheter

Powered by