Välj område Välj enheter

Jämför Gruppboenden

Att flytta in på ett gruppboende innebär att du efter ansökan och utredning, får ett beslut om ett boende och erbjuds en lägenhet när det finns en tillgänglig. På gruppboendet finns yrkespersonal som arbetar för att du ska kunna känna trygghet och meningsfullhet under dygnens alla timmar. Stödet vi ger, utformas tillsammans med dig och/eller anhörig, företrädare och vi tar hänsyn till dina vanor, mål, intressen, fritid, vad du klarar och vill göra själv, samt vad du behöver stöd med. När du flyttar in får du en egen stödperson, som du i första hand vänder dig till med önskemål och funderingar. Utifrån individuella behov finns det tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. I din lägenhet är husdjur tillåtet. Välj de gruppboenden du vill jämföra och klicka på ”Jämför valda”.

Välj 1 till 3 enheter

Powered by