Välj område Välj enheter

Jämför gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform öppen för ungdomar som inte bedöms kunna nå gymnasieskolans kunskapskrav för att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Personer som tillhör målgruppen har rätt att bli mottagen i gymnasiesärskolan senast det kalenderhalvår personen fyller 20 år. Gymnasiesärskolan ska anpassa utbildningen efter elevernas förutsättningar och ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I Luleå finns gymnasiesärskola endast i kommunal regi, där den är en del av Luleå gymnasieskola. Utdrag från Skolverkets databas SIRIS visar att 100 % av lärarna har pedagogisk högskoleexamen. Det är högre än riksgenomsnittet för gymnasiesärskolor på 82,5 %. Antalet elever per lärare i Luleås gymnasiesärskola är 2,6 att jämföra med rikssnittet på 3,6 elever per lärare. Lärartätheten i Luleås gymnasiesärskola är alltså högre. Samtliga uppgifter avser läsåret 2017-18 och är hämtade ur Skolverkets databaser.

Välj sökkriterier

Yrkesprogram

Driftform

Välj 1 till 3 enheter

Skeppsbrogatan 1, 972 32 Luleå
Telefon: 0920-453000
Powered by