Välj område Välj enheter

Jämför grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Personer som tillhör målgruppen har rätt att bli mottagen i grundsärskolan det kalenderår de fyller 7 år. Grundsärskolan ska anpassa utbildningen efter elevernas förutsättningar och ge en god grund för fortsatta studier i gymnasiesärskolan samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I Luleå finns grundsärskola endast i kommunal regi där den är en del av den kommunala grundskolan. Enligt uppgifter i Skolverkets statistikdatabas (SIRIS) för läsåret 2017/18 var antalet elever per lärare 4,6 i Luleå kommun, vilket är högre i jämförelse med riket där motsvarande antal var 3,9 elever per lärare. Vad gäller personalstatistik hade 98,3 % av de totalt 16,2 heltidstjänsterna i Luleå pedagogisk högskoleexamen och 49,5 % specialpedagogisk högskoleexamen. Motsvarande andel i riket var 84,3 respektive 28,6 %. Välj de grundsärskolor du vill jämföra och klicka på ”Jämför valda”.

Välj sökkriterier

Driftform

Årskurser

Välj 1 till 3 enheter

Mjölkuddsvägen 289 A, 973 43 Luleå
Powered by