Välj område Välj enheter

Jämför grundskola

Grundskolans obligatoriska verksamhet omfattar förskoleklass samt årskurs 1–9. En elev börjar som regel förskoleklass vid 6 års ålder. I grundskolans verksamhet arbetar förskollärare, fritidspedagoger och lärare för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån de mål och riktlinjer som anges i grundskolans läroplan, Lgr 11 och skollagen. Grundskolans verksamhet bygger vidare på det lärande som barnen har med sig från förskolan. Uppdraget innebär att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden, att främja alla elevers utveckling och lärande samt den livslånga lusten att lära. I samverkan med grundskolans verksamhet erbjuds även fritidshem för elever i åldrarna 6–13 år. I Luleå kommun (januari 2019) finns 36 kommunala grundskolor med verksamhet i förskoleklass – åk 9. Cirka 7500 elever går i den kommunala grundskolan. Det finns även 3 fristående grundskolor med verksamhet i förskoleklass - åk 9. Där går drygt 800 elever. I jämförelsetjänsten finns information om varje grundskola, antal elever, vilka årskurser som finns på skolan, andel lärare med pedagogisk högskoleexamen samt antal elever per heltidsanställd lärare. Du kan också se den enskilda skolans resultat i form av meritvärde för åk 9 och andel elever i årskurs 9 som blivit behöriga senaste läsåret. Dessutom visas resultaten på två av elevenkätens frågor i årskurs 5 och årskurs 9. Skolenkäten genomförs vartannat år och vid olika tillfällen i kommunala och i fristående skolor. Här presenteras den senaste genomförda enkäten. Minst 65 % av eleverna måste ha besvarat Skolenkäten för att värdena ska visas. Medelvärdet för enkäter är lägst 0 och högst 10. Välj de grundskolor du vill jämföra och klicka på ”Jämför valda”. Om det står ”värde saknas” i ett fält så innebär det att det inte presenteras information kring detta för den aktuella skolan. Till exempel presenteras inte mätvärden eller resultat från elevenkäter för nya skolor eller skolor som är sammanslagna. Läs mer på respektive skola. Källor: Skolverket och Skolinspektionen.

Välj sökkriterier

Driftform

Årskurser

Välj 1 till 3 enheter

Alviksvägen 119, 97593 LULEÅ
Knalltorpsvägen 10, 97593 LULEÅ
Baronvägen 300, 97594 LULEÅ
Benzeliusvägen 13, 97596 LULEÅ
Blockvägen 1, 97252 LULEÅ
Väderleden 17, 97633 LULEÅ
Framnäsgatan 4, 97342 LULEÅ
Snövägen 2, 97634 LULEÅ
Ersnäsvägen 49, 97592 LULEÅ
Yrkesgatan 47 A, 97434 LULEÅ
Västra Skolgatan 3, 97253 LULEÅ
Hertsötorget, 97452 LULEÅ
Klöverträskvägen 185, 97591 LULEÅ
Folkhögsskolevägen 4, 95442 SÖDRA SUNDERBYN
Sandåkersvägen 6, 95433 GAMMELSTAD
Blockvägen 3, 97552 LULEÅ
Räfsarstigen 120, 95434 GAMMELSTAD
Gymnasievägen 4A, 97332 LULEÅ
Ankarvägen 1B, 97341 LULEÅ
Långbackavägen 92, 97595 LULEÅ
Höstvägen 7, 97633 Luleå
Upplagsvägen 20B, 97254 Luleå
Björkgatan 2, 97331 Luleå
Vårvägen 2, 97631 LULEÅ
Flatenvägen 8, 97597 LULEÅ
Docentvägen 2B, 97752 LULEÅ
Skeppsbrogatan 1, 97238 LULEÅ
Rutviksvägen 468, 97596 LULEÅ
Klapphällsstigen 9, 95531 RÅNEÅ
Övägen 8, 95431 GAMMELSTAD
Hemängsvägen 54, 95441 Södra Sunderbyn
Svedjevägen 1, 97452 LULEÅ
Regementsvägen 1, 97442 Luleå
Mjölkuddsvägen 289, 97343 LULEÅ
Öberget 66, 95596 VITÅ
Kråkörvägen 10, 97455 LULEÅ
Telefon: 0920-453000
Rågvägen 17, 95432 GAMMELSTAD
Rödkallensväg 17, 97435 LULEÅ
Kungsgatan 38, 97185 LULEÅ
Powered by