Välj område Välj enheter

Hitta boenden för barn och ungdomar

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan bo hos dina föräldrar kan du få bo i ett barn- och ungdomsboende. Här får du stöd och träning inför vuxenlivet. I barn- och ungdomsboende har du stöd av personal dygnet runt för omvårdnad och fritidsaktiviteter. Du måste ansöka om boende. Mer information hittar du på www.taby.se/Omsorg-och-hjalp/Boenden-sarskilda/Boende-for-barn-och-unga-med-funktionsnedsattning

Välj sökkriterier

Geografiskt Område

Målgrupp

Driftsform

Välj 1 till 3 enheter

Solberga 27, 15391 Järna
Telefon: 08 - 551 501 26
E-post: info@solbergaby.se
Powered by Stratsys 1999-2017